L’experiència docent Del record a la Mirada permet dotar a la ciutadania de les eines per desenvolupar un paper actiu en l’organització i conservació del propi patrimoni fotogràfic. L’aplicació dels principis arxivístics a l’organització del material, permet conèixer el context de l’arxiu, l’espai on es van produir aquestes imatges, i per tant, l’origen dels documents. Arxivística i Refotografia es combinen en una proposta innovadora, que escenifica com es donen la mà el Patrimoni i la Creació, proporcionant una nova lectura d’unes fotografies creades al passat i (re) visitades -constantment- des del futur.

Fotografía Ricard Martínez

MARTINEZ, Ricard; MURIEL, Susanna. (2018): “Del Record a la Mirada. Un viatge al temps de les imatges”. 4es Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic. Memòria Popular. La Roca del Vallès, 9 i 10 de novembre de 2018