Quan parlem del fons documental que integra un estudi fotogràfic, quina documentació integraria aquest fons? La tipologia documental és immensa i poques vegades assumible per raons de conservació, estudi i difusió per una única entitat, no obstant, l’estudi “en fouille” que ens permet Fotografia Daguerre obre la mirada cap a nous estudis, i per tant, cap a noves polítiques d’adquisicions i conservació d’aquests fons.

Fotografia Oscar Ciutat

MURIEL, Susanna (2014): Pompeia Fotogràfica. Fotografia Daguerre, l’arxiu adormit darrera les parets d’un comerç familiar. 13es Jornades Imatge i Recerca: Arxius i Industries Culturals, Girona.