Per esbrinar l’autor ignot de les imatges, un dels camins ineludibles és la consulta del fons documental dels arxius de les institucions públiques, garants de la conservació dels fons fotogràfics que els hagin pogut ser llegats. Cal destriar la documentació i localitzar la ubicació dels fons provinents de famílies o d’empreses que en el seu moment tinguessin alguna cosa a veure amb la postal.  L’existència de bons professionals conscienciats d’aquesta situació és d’inestimable ajut en la tasca d’investigació, i fou Susanna Muriel, aleshores arxivera de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, qui ens va fer saber de l’existència d’una nota manuscrita trobada dins una capsa de negatius de vidre on s’esmentava un fotògraf de l’ATV, fet que ens menà a estudiar el fons al que pertanyia. Resultà que la nota havia estat escrita per Antoni Carbonell Fita, marmessor de Francesc Sucarana Camps, fill de Francesc Sucarana Soldevila.

Jaume Tarrés Pujol (2012): Fotògrafs i negatius de les postals ATV i en Francesc de P. Sucarana Soldevila (1868-1953)Suplement 2 de la Revista Cartòfila, any XXIX, p.9.

MURIEL, S. (2012): “El fons fotogràfic de Francesc de Paula Sucarana i Soldevila a l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya”. A: Suplement 2 de la Revista Cartòfila, gener 2012, p.47-51.