La guia de l’Arxiu fotogràfic del CEC, per la seva part, suposa un canvi de plantejament en la gestió de l’arxiu que fins a aquest moment mancava de professionalització. Amb el que això comporta, ja que s’han concretat tasques (com ara la identificació de les procedències i els productors, objectiu fins ara impensable a causa de la falta de personal especialitzat), en part gràcies a l’impuls econòmic que va suposar la subvenció rebuda l’any 2009 de la Fundació La Caixa. La realització de la guia ha constituït aquest treball de “picapedrer” al qual moltes vegades estem sotmesos els arxivers i que és tant necessari com imprescindible per encetar projectes tan ambiciosos com el de l’accessibilitat i visibilitat dels fons fotogràfics digitalitzats en el repositori de Memòria Digital de Catalunya. La sistematització en la descripció dels fons i les col·leccions fotogràfics seguint la NODAC (2007) marca un full de ruta per a properes experiències que s’enfrontin amb la realització d’aquest tipus d’instrument de descripció, alhora que posa a l’abast del ciutadà una de les col·leccions fotogràfiques més significatives de la història de Catalunya.

Procedencia: https://llibres.blog.gencat.cat

MURIEL, S. (2011): “Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya”. A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 9, Col·lecció Arxius i Documents, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2011.

Acceso a los fondos en MEMORIA DIGITAL DE CATALUNYA