Als Arxius del Centre Excursionista de Catalunya hi ha preservat un fons documental amb fotografies, manuscrits, documents singulars, monografies històriques i, fins i tot, peces arqueològiques que ens traslladen a l’estudi de l’arqueologia de finals del segle XIX i començaments del segle xx. 

 

MURIEL, Susanna (2011): “El fons sobre Patrimoni Arqueològic del Centre Excursionista de Catalunya”. A: Secció: Els Arxius del CEC. Revista Muntanya núm. 895, juny 2011, p. 66.